Schemat przesunięcia fazowego o 180°

Dwukanałowy oscyloskop daje pełny i jasny obraz zachodzącego przesunięcia fazowego: jak w przypadku równoważących się dwóch sił, dodatniej i ujemnej, dokładnie naprzeciwko siebie, tak samo te fale „stają naprzeciwko siebie” i ich wypadkowa oscylacyjna wynosi zero.

Zasada przesunięcia fazowego o 180°

Aby zmniejszyć działanie jednej siły, wystarczy przeciwstawić jej inną siłę. Działanie zostanie zneutralizowane, jeśli te dwie siły będą równe co do wielkości, ale przeciwne. Na tym właśnie polega zasada przesunięcia fazowego o 180°: 2 przeciwne fale o tej samej częstotliwości wzajemnie się neutralizują.

Naklejka GINKO Control to pasywne urządzenie elektroniczne składające się z elastycznej tarczy podtrzymującej dwie identyczne anteny w przeciwnych fazach, rozdzielone dielektrycznym obszarem izolującym. Pierwsza antena wyłapuje przychodzącą falę (tzw. falę padającą), o określonej fazie. Dzięki prostemu zjawisku indukcji w drugiej antenie powstaje fala o tej samej częstotliwości, lecz przesunięta w fazie o 180°. Druga antena emituje więc falę o tej samej częstotliwości, przesuniętą w fazie o 180° w chwili, gdy pierwsza antena przekazuje nieprzesuniętą w fazie falę padającą.

Schemat przesunięcia fazowego o 180°

Obserwacja tego zjawiska na dwukanałowym oscyloskopie daje pełny obraz zachodzącego przesunięcia fazowego: jak w przypadku równoważących się dwóch sił, dodatniej i ujemnej, znajdujących się dokładnie naprzeciwko siebie, tak samo te fale „stają naprzeciwko siebie” i ich wypadkowa oscylacyjna wynosi zero.

Testy urządzenia GINKO Control

Badania naukowe i testy przeprowadzone w laboratoriach gwarantują niezawodne działanie naklejki GINKO Control.

Wykonano już wiele badań, kolejne są w trakcie realizacji. Wszystko to, by ocenić skuteczność naklejki GINKO Control. Badania prowadzili: Profesor ZANCA – magister astrofizyki, inżynier INSA w Lyonie, posiadający stopień doktora w dziedzinie biochemii, doktor nauk (fizyka), doktor medycyny, biofizyk, specjalista medycyny nuklearnej i obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w szpitalu uniwersyteckim w Montpellier, naukowiec w laboratorium fizyki Uniwersytetu w Montpellier ((L2C, UMR5221 UM-CNRS) oraz Doktor GAUJAC – absolwent Wydziału Medycyny i Farmacji w Tuluzie, pracownik szpitala.

Współpraca ta obejmuje zarówno eksperymentalną weryfikację właściwości fizycznych naklejek (wykazanie na analizatorze sieci przesunięcia fazowego oraz absorpcji fal radiowych na wyjściu) jak i ich potencjalną skuteczność kliniczną (testy wydajności mięśni podczas utrzymania równowagi w przestrzeni (krótkookresowe testy „energetyczne” mięśni antygrawitacyjnych, testy długookresowe na platformach posturalnych).

Te badania laboratoryjne pozwalają na potwierdzenie niektórych z właściwości naklejek:

Naklejka GINKO Control działa na fale radiowe o dużej szerokości pasma - Na przykład naklejka GINKO telefon działa między 500 MHz a 7 GHz, obejmując tym samym 4G (832 MHz), ale też GPS i telewizję satelitarną.

Naklejka GINKO Control faktycznie umożliwia przesunięcie fazowe przychodzących fal elektromagnetycznych o 180°.

Noszenie naklejki GINKO Control łagodzi i zmniejsza napięcie łańcuchów mięśni antygrawitacyjnych. Dana osoba odzyskuje w ten sposób poziom energii, który umożliwia jej poprawę wydajności fizycznej oraz polepszenie samopoczucia.

Testy kliniczne jednoznacznie wykazują znaczny spadek energii podczas bliskiego kontaktu z urządzeniami emitującymi fale elektromagnetyczne: nasz organizm jest tym bardziej narażony na działanie środowiska elektromagnetycznego, im bliżej znajduje się od źródeł fal.

W każdym przypadku, gdy zaobserwowano straty energii w bezpośrednim sąsiedztwie źródła promieniowania elektromagnetycznego, noszenie naklejki GINKO Control umożliwiało odzyskanie poziomu początkowego, mierzonego z dala od wspomnianego źródła.

Ponadto, w celu określenia reaktywności podmiotów na naklejkę GINKO Control Telefon, a także regulującego działania naklejki GINKO Control, w lutym 2014 roku przeprowadzone zostały liczne badania elektrofizjologiczne (akupunktura, szpital uniwersytecki w Nîmes). Badania wykonane przy użyciu sprzętu pomiarowego z oznaczeniem BEST TM SYSTEM - MSA 21 - z podwójnie ślepą próbą i placebo na ponad stu ochotnikach, przeprowadził wraz z inż. M. Matthiasem JANSEN dr D. PRAT PRADAL, wykładowca uniwersytecki na wydziale medycyny MONTPELLIER-NIMES, szef oddziału zajmującego się funkcjonalnym badaniem układu nerwowego i akupunkturą przy szpitalu uniwersyteckim CAREMEAU w NIMES.

Badania te wykazały, że naklejka GINKO Control jest pasywnym systemem, który w skuteczny i nieprzerwany sposób „neutralizuje” szkodliwe działanie częstotliwości radiowych na potencjał elektrofizyczny użytkowników telefonów komórkowych. Wyniki powyższych badań uzupełniają się i potwierdzają skuteczność naklejki GINKO Control. Wyniki tych badań są powtarzalne.

Ponadto, naklejki GINKO Control jako jedyne nie wykazują żadnych biologicznych przeciwwskazań do wpływania zarówno na wysokie, jak i na niskie częstotliwości, a także do osiągania kontrolowanych wyników.

Wszystkie te kluczowe zagadnienia sprawiają, że GINKO Control sytuuje się na pierwszym miejscu na światowym rynku.

Szczegółowe wyniki testów dostępne są na życzenie, zaś wyniki badań prowadzonych przez profesora Zanca zostaną opublikowane w pismach naukowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Informacje wstępne

O ile istnienie negatywnych dla zdrowia skutków działania częstotliwości radiowych wciąż nie jest akceptowane przez wszystkich, o tyle kwestia ta budzi zaniepokojenie z powodu niektórych „manifestacji klinicznych”, obecnie coraz bardziej powszechnych i szczególnie dotkliwych dla osób nazywanych „elektrowrażliwymi”. Zaburzenia snu, bóle głowy, stawów, utrata pamięci, stres... Zauważenie tych „anomalii zdrowotnych” prowadzi do rozważania  możliwości wystąpienia przyczyny organicznej powiązanej ze środowiskiem elektromagnetycznym o częstotliwości radiowej oraz z właściwościami elektrycznymi ciała ludzkiego. Jaką rolę pełnią fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w powstawaniu opisanych wyżej nieprawidłowości? Czy możemy zrozumieć ten mechanizm? W jakim stopniu możliwe jest zmniejszenie ich skutków? Chcąc rozwiązać te problemy firma GINKO France stworzyła pasywne naklejki, których skuteczność została przebadana i potwierdzona na podstawie obiektywnej oceny danych parametrów klinicznych o „dużej zmienności”. Na przykład, analiza stopnia napięcia mięśni antygrawitacyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi ciała jest jednym z klasycznych podejść w analitycznej semiotyce medycznej. Podejście to może zostać „odwrócone”, by zrozumieć mechanizm natychmiastowej adaptacji do przejściowych wydarzeń, mogących mieć wpływ na kondycję psychofizyczną podmiotu; jakość tych adaptacji może wpływać w perspektywie długoterminowej na ogólną równowagę zdrowotną. Mięśnie antygrawitacyjne często zmuszane są do takich adaptacji, by utrzymać równowagę ciała w pozycji stojącej. Na podstawie sygnałów otrzymanych od licznych nerwów obwodowych, mózg kontroluje czynności, które są niezbędne do skorygowania zaistniałych nieprawidłowości. Poszukiwanie asymetrii napięcia niektórych mięśni posturalnych umożliwia zlokalizowanie napięć i ograniczeń mobilizacji kończyn i tułowia oraz sprawdzenie, czy ta asymetria utrzymuje się przy zmianie bodźców wejściowych do układu nerwowego. Niezależnie od przyczyn, utrzymanie równowagi będzie tym trudniejsze, im większe będzie zapotrzebowanie organizmu na energię. Kliniczna ocena stopnia napięcia mięśni antygrawitacyjnych umożliwia ustalenie charakterystyki energetycznej odpowiedniej dla danej osoby i zbadanie, praktycznie w czasie rzeczywistym, jakości dostosowania do środowiska.

Pierwsze pytanie: czy natężenie pola elektromagnetycznego wokół nas wzrasta?

Tak, w sztuczny sposób zwiększamy natężenie pola elektromagnetycznego poprzez używanie coraz większej liczby przedmiotów emitujących fale o częstotliwości radiowej (RF).

Drugie pytanie: czy środowisko elektromagnetyczne ma jakiś wpływ na organizm człowieka, a jeśli tak, to czy wpływ na nasze samopoczucie jest nocyceptywny (niekorzystny) czy korzystny?

Odpowiedź nr 1: W oparciu o wyniki badań napięcia mięśni antygrawitacyjnych można stwierdzić, że wzmocnienie środowiska elektromagnetycznego poprzez noszenie przy sobie smartfona lub jakiegokolwiek innego urządzenia z połączeniem radiowym pogarsza w znaczący sposób napięcie łańcuchów mięśni antygrawitacyjnych, co odzwierciedla nocyceptywny wpływ środowiska elektromagnetycznego na naszą sprawność; Odpowiedź nr 2: Telefon przestaje mieć szkodliwy wpływ, jeśli odległość od ciała jest „wystarczająca”; odległość ta zależy od osoby i średnio wynosi ponad 60 cm, lecz jest znacznie większa u osób postrzegających siebie jako „elektrowrażliwe”.

Trzecie pytanie: Czy środowisko elektromagnetyczne, w którym obecnie żyjemy, wpływa na łańcuchy mięśni antygrawitacyjnych nawet wtedy, gdy jesteśmy z dala od urządzeń emitujących fale?

Stwierdzenie w klatce Faradaya, w której nie ma fal elektromagnetycznych, wyraźnego zmniejszenia napięcia łańcuchów mięśni antygrawitacyjnych, odzwierciedlającego znaczący wzrost wydajności mięśni dowodzi, że obecne nasilenie fal elektromagnetycznych wokół nas ma już znacząco niekorzystny wpływ na organizm człowieka.

Czwarte pytanie: jaką rolę w tej sytuacji odgrywa naklejka GINKO Control®?

Gdy naklejka o średnicy 29 mm przyklejona jest do telefonu noszonego przy sobie, całkowicie przywraca ona poziom wydajności mięśniowej osiągnięty w klatce Faradaya. Efektu tego nie uzyskuje się przyklejając placebo w miejsce naklejki. Okazuje się zatem, wciąż w oparciu o pracę mięśni antygrawitacyjnych, że naklejka GINKO Control® eliminuje niemal w zupełności negatywny wpływ środowiska elektromagnetycznego. Utrzymanie wydajności mięśni może przekładać się na ogólną właściwość naklejek GINKO Control®, którą jest ochrona żywych organizmów przed pewnym (niekorzystnym) wpływem środowiska elektromagnetycznego, niezależnie od jego nasilenia.

Pytanie piąte: jak to działa?

Wspomagające działanie naklejki GINKO Control na organizm może być związane, przynajmniej po części, z pasywnym przesunięciem fazowym o 180°, zamierzonym przez twórców, ale możliwe jest, że inne mechanizmy również mają na to wpływ, co jest obecnie przedmiotem badań.

Przykład: pomiary wykonane w trakcie badania z podwójnie ślepą próbą (naklejka GINKO Control® lub placebo) na 30 ochotnikach, którzy zostali poinformowani o możliwych skutkach i wyrazili świadomą zgodę

Product added to wishlist
Product added to compare.