1 - Czy natężenie pola elektromagnetycznego wokół nas wzrasta?

Odpowiedź: Tak, w sztuczny sposób zwiększamy  natężenie pola elektromagnetycznego poprzez używanie coraz większej liczby przedmiotów emitujących fale o częstotliwości radiowej (RF).

2 - Czy naklejka GINKO Control ma wpływ na SAR (Specific Absorption Rate, czyli współczynnik absorpcji swoistej)?

Odpowiedź: Tak, naklejka GINKO Control eliminuje SAR podczas rozmowy telefonicznej (ekspertyza przeprowadzona przez IES  - Instytut Elektroniki i systemów na Uniwersytecie w Montpellier - Narodowe Centrum Badań Naukowych (C.N.R.S.) grudzień 2016)

3 - Czy środowisko elektromagnetyczne ma jakiś wpływ na organizm człowieka, a jeśli tak, to czy wpływ na nasze „samopoczucie” jest nocyceptywny (niekorzystny) czy korzystny?

Odpowiedź nr 1
W oparciu o wyniki badań napięcia mięśni antygrawitacyjnych można stwierdzić, że wzmocnienie środowiska elektromagnetycznego poprzez noszenie przy sobie smartfona lub jakiegokolwiek innego urządzenia z połączeniem radiowym pogarsza w znaczący sposób napięcie łańcuchów mięśni antygrawitacyjnych, co odzwierciedla nocyceptywny wpływ środowiska elektromagnetycznego na naszą sprawność.

Odpowiedź nr 2
Telefon przestaje mieć szkodliwy wpływ, jeśli odległość od ciała jest „wystarczająca”; odległość ta zależy od osoby i średnio wynosi ponad 60 cm, lecz jest znacznie większa u osób postrzegających siebie jako „elektro-wrażliwe”.

4 - Czy środowisko elektromagnetyczne, w którym obecnie żyjemy, wpływa na łańcuchy mięśni antygrawitacyjnych nawet wtedy, gdy jesteśmy z dala od urządzeń emitujących fale?

Odpowiedź: Stwierdzenie w klatce Faradaya, w której nie ma fal elektromagnetycznych, wyraźnego zmniejszenia napięcia łańcuchów mięśni antygrawitacyjnych, odzwierciedlającego znaczący wzrost wydajności mięśni dowodzi, że obecne nasilenie fal elektromagnetycznych wokół nas ma już znacząco niekorzystny wpływ na organizm człowieka.

5 - Jaką rolę w tej sytuacji odgrywa naklejka GINKO Control®?

Odpowiedź: Gdy naklejka o średnicy 29 mm przyklejona jest do telefonu noszonego przy sobie, całkowicie przywraca ona poziom wydajności mięśniowej osiągnięty w klatce Faradaya. Efektu tego nie uzyskuje się przyklejając placebo w miejsce naklejki. Okazuje się zatem, wciąż w oparciu o pracę mięśni antygrawitacyjnych, że naklejka GINKO Control® eliminuje niemal w zupełności negatywny wpływ środowiska elektromagnetycznego. Utrzymanie wydajności mięśni może przekładać się na ogólną właściwość naklejek GINKO Control®, którą jest ochrona żywych organizmów przed pewnym (niekorzystnym) wpływem środowiska elektromagnetycznego, niezależnie od jego nasilenia.

Product added to wishlist
Product added to compare.